Saturday, 9 November 2013

Soalan Untuk Ulangkaji SPM 2013

Soalan Ulangkaji Penguasaan Kertas 2
T4BAB 1: TAMADUN HWANG HO

1
(a)
Apakah keistimewaan Bandar Anyang?[2m]

(b)
Bagaimanakah raja-raja Dinasti Chou mengikat kesetiaan pembesar tempatan terhadap pemerintah?[2m]

(c)
Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat Hwang Ho?[2m]

(d)
Nyatakan kemajuan masyarakat Hwang Ho dalam bidang pertanian.
[2m]

(e)
Apakah ikhtibar yang boleh dipelajari daripada kejayaan masyarakat tamadun Hwang Ho bagi membina tamadun?[2m]


T4BAB2: PENINGKATAN TAMADUN(PENDIDIKAN)

2
(a)
Apakah falsafah dalam pendidikan Yunani?[2m]

(b)
Nyatakan manfaat yang diperolehi negara kota di Rom hasil penekanan terhadap pendidikan ilmu yang praktikal.[2m]

(c)
Nyatakan dua ciri pendidikan dalam tamadun India[2m]

(d)
Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam pendidikan China pada tahap berikut:
i) Tahap pertama:
ii)Tahap kedua:[2m]

(e)
Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan tamadun manusia?[2m]


T4BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN (EKONOMI)

3
(a)
Terangkan faktor yang membantu perdagangan di India pada abad ke-3 sebelum masihi[8m]

(b)
Nyatakan kemajuan dalam bidang pertanian yang dicapai oleh masyarakat Chou pada zaman peningkatan tamadun di China[6m]

(c)
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan bidang pertanian dan perdagangan kepada peningkatan tamadun manusia?[6m]T4BAB3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

4
(a)
Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Angkor?[2m]

(b)
Pada pandangan anda, mengapakah sungai Mekong memainkan peranan penting kepada masyarakat Angkor?[2m]

(c)
Nyatakan dua ciri kerajaan maritim[2m]

(d)
Berikan dua faktor yang membantu kerajaan Srivijaya muncul sebagai kerajaan maritim utama di Asia Tenggara dari abad ke-7 masihi hingga abad ke-13 masihi.[2m]

(e)
Pada pandangan anda, apakah faedah yang diperolehi kerajaan srivijaya dengan mengamalkan sikap berbaik-baik dengan kerajaan Angkor?[2m]


T4BAB5: PIAGAM MADINAH

5
(a)
Apakah Piagam Madinah?[4m]

(b)
Terangkan kandungan Piagam Madinah dalam aspek politik, ekonomi dan sosial[10m]

(c)
Pada pandangan anda, mengapakah cirri Piagam Madinah sesuai dilaksanakan dalam negara berbilang kaum?[6m]T4BAB5: HIJRAH

6
Penghijrahan Nabi Muhammads.a.w.dan  umat Islam berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat(a)
Berikan maksud hijrah.[2m]

(b)
Nyatakan dua sebab Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah.[2m]

(c)
Nyatakan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam peristiwa hijrah pada tahun 622 M.[2m]

(d)
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan peristiwa hijrah kepada perkembangan Islam?[2m]

(e)
Sebagai seorang pelajar, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w.?[2m]


T4BAB5: PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH

7


(a)
Apakah faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad s.a.w bertindak menyerang Makkah[2m]

(b)
Mengapakah tentera Islam berjaya menguasai kota Makkah dengan mudah?[2m]

(c)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan pembukaan semula kota Makkah?[2m]

(d)
Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam peristiwa pembukaan kota Makkah yang boleh dicontohi oleh pewaris kepimpinan negara?[2m]

(e)
Pada pandangan anda, mengapakah pembukaan semula kota Makkah merupakan strategi jangka panjang bagi meneruskan penyebaran Islam?[2m]

T4BAB7:PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

8

Terdapat tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

(a)
Huraikan  teori kedatangan Islam tersebut:
(i) Islam dibawa dari Tanah Arab
(ii)Islam dibawa melalui India
(iii)Islam dibawa melalui China[9m]

(b)
Jelaskan cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara.[6m]

(c)
Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kerajaan Melayu Melaka dan kerajaan Acheh memainkan peranan meningkatkan penyebaran Islam di Asia Tenggara[5m]

T4BAB8: PENGARUH KEDATANGAN ISLAM DI MALAYSIA (EKONOMI)

9(a)
Huraikan faktor yang menyebabkan masyarakat Melayu tradisional bergiat secara aktif dalam kegiatan perdagangan selepas kedatangan Islam[8m]

(b)
Jelaskan pengaruh Islam yang terdapat pada mata wang negeri-negeri Melayu[7m]

(c)
Bagaimanakah peraturan Cukai Tetap dan Cukai Diraja dilaksanakan di Melaka[5m]

T4BAB8: PENGARUH KEDATANGAN ISLAM DI MALAYSIA (SOSIOBUDAYA)

10


(a)
Apakah ciri yang membezakan seni bina masjid dengan binaan lain?[3m]

(b)
Berikan dua motif ukiran yang digunakan oleh masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam[2m]

(c)
Nyatakan pengaruh Islam yang terdapat dalam seni persembahan masyarakat Melayu tradisional yang berikut:
(i) Tarian
(ii)Nyanyian[2m]

(d)
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah pengaruh Islam yang menjadi amalan hidup bermasyarakat dalam masyarakat melayu tradisional?[3m]

T4BAB9: PERKEMBANGAN DI EROPAH (ZAMAN GELAP)

11

Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami 
zaman mundurnya yang dikenali sebagai Zaman Gelap.(a)
Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah?                                                                    
                                                                           [10m]                                                                                                                                     
(b)
Nyatakan persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan
 sistem feudal dalam masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu.                               
 [5m]                   
(c)
Pada pandangan anda, apakah peranan generasi muda supaya Zaman 
     Gelap tidak berlaku di negara kita?                                                                     [5m]                                                                                                                                                                                                                                                                

T4BAB10: (EKONOMI TRADISONAL DAN DAGANGAN)

12


(a)
Apakah maksud sistem ekonomi duaan (dwiekonomi)                                                      [1m]

(b)
Berikan tiga ciri  ekonomi tradisonal masyarakat Melayu sebelum kedatangan British[3m]

(c)
Mengapakah pengenalan sistem dwiekonomi memberikan kesan buruk kepada masyarakat Melayu?[2m]

(d)
Apakah faktor yang membolehkan penguasaha Eropah menguasai industri perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20?[2m]

(e)
Apakah persediaan yang perlu ada untuk membolehkan kita bersaing dalam ekonomi moden?[2m]

T4BAB10: (UNDANG-UNDANG TANAH)

13


(a)
Apakah peraturan tanah yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional sebelum kedatangan British[2m]

(b)
Nyatakan pembaharuan dalam undang-undang tanah di Tanah Melayu yang berkonsepkan sistem Barat.[2m]

(c)
Berikan dua kesan pengenalan undang-undang tanah terhadap masyarakat Melayu.[2m]

(d)
Apakah tujuan kerajaan penjajah British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu pada tahun 1913?[2m]

(e)
Apakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan penjajah British untuk menyekat penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah[2m]

T5BAB1:(BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA)

14


(a)
Apakah ciri sistem pemerintahan tradisional di Indochina sebelum  penjajahan Perancis di negara tersebut?[2m]

(b)
Nyatakan sistem birokrasi di peringkat pusat yang dilaksanakan di negara di atas.[2m]

(c)
Bagaimanakah sistem encomienda dilaksanakan di Filipina?[2m]

(d)
Pada pandangan anda, mengapakah penduduk tempatan di filipina menentang sistem encomienda?[2m]

(e)
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara?[2m]

T5BAB2: (GERAKAN ISLAH)

15


(a)
Apakah maksud Gerakan Islah?[2m]

(b)
Apakah matlamat Gerakan Islah yang dipelopori oleh Kaum Muda di Tanah Melayu pada tahun 1930-an?[2m]

(c)
Namakan tokoh Kaum Muda[2m]

(d)
Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh Kaum Muda dalam mencapai matlamat perjuangan mereka.[2m]

(e)
Sebagai pemimpin Kaum Muda, apakah yang akan anda laksanakan untuk mengatasi cabaran di atas?[2m]

T5BAB2: (PERANAN AKHBAR,MAJALAH DAN NOVEL)

16


(a)
Apakah judul akhbar berbahasa Melayu di negara ini pada tahun 1930-an?[2m]

(b)
Nyatakan isu yang dibincangkan oleh penulis dalam akhbar


berkaitan perkara berikut:
(i) Ekonomi
(ii) Sosial / pendidikan


[2m]

(c)
Berikan dua persoalan berkaitan wanita yang dibangkitkan dalam majalah Bulan Melayu.[2m]

(d)
Nyatakan unsur semangat nasionalisme yang menjadi mesej dalam penulisan novel Melayu tahun 1930-an.[2m]

(e)
Pada pendapat anda, mengapakah wartawan pada tahun 1930-an menggunakan media cetak untuk membangkitkan kesedaran masyarakat?[2m]


T5BAB 3: SISTEM JEMAAH MENTERI KELANTAN DAN DEMOKRASI NEGERI SEMBILAN

17
(a)
Jelaskan usaha-usaha Sultan Muhammad II untuk melicinkan 
pentadbiran dan pemerintahanKelantan.                                                              [7m]                                                                                                                                    
(b)
Nyatakan ciri-ciri pentadbiran dalam Persekutuan Negeri 
Sembilan yang berteraskan Adat Perpatih         [7m                                                                    [7m]                                                                                                                                                                                                                                       
(c)
Pada pandangan anda, mengapakah sistem pentadbiran tradisi 
di negara kita perlu dikekalkan ?                                                                  [6m]                                                                                                                                                                                                                                                           
T5BAB5: PAKATAN MURNI

18
(a)
Terangkan usaha yang dilakukan oleh penduduk Tanah Melayu 
untuk mengadakan pakatan murni.                                                              
                                                                             [8m]                                                                                                                                    
(b)
Jelaskan kejayaan Parti Perikatan melalui pakatan murni.                                                                   [6m]                                                                                                                                                                                                                                       
(c)
Pada pandangan anda, mengapakah Dato’ Onn Jaafar dianggap
 sebagai penggerak pakatan murni di Tanah Melayu?                                                [6m]                                                                                                                                                                                                                                                         

T5BAB5: SURUHANJAYA REID/ PTM 1957

19
Jadual berikut berkaitan dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu


Peristiwa
Tahun
Pembentukan Suruhanjaya Reid
Mac 1956
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Ogos 1957
(a)
Namakan tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid.
[1m]


(b)
Mengapakah suruhanjaya ini dibentuk?
[2m]


(c)
Senaraikan isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
[3m]


(d)
Pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara?
[2m]


(e)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada kedua-dua peristiwa di atas?
[2m]
T5BAB6:PEMBENTUKAN MALAYSIA


20

                Negara Malaysia dibentuk pada 16 September 1963
 

(a)
Jelaskan cadangan-cadangan ke arah pembentukan Malaysia.                                                                [5m]                                                                                                                                  
(b)
Terangkan langkah-langkah yang telah diambil ke arah pembentukan Malaysia                                [10m]                                                                                                                
(c)
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang
 diperolehi daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini?                                              [5m]                                                                                     T5BAB7:(PERLEMBAGAAN)

20


(a)
Apakah maksud keluhuran perlembagaan?[2m]

(b)
Berikan dua bukti yang menunjukkan ciri keluhuran perlembagaan.[2m]

(c)
Nyatakan dua cara pindaan perlembagaan dibuat.[2m]

(d)
Mengapakah pindaan perlembagaan perlu dibuat dari semasa ke semasa?[2m]

(e)
Apakah tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjulang perlembagaan negara?[2m]

T5BAB7: (PILIHANRAYA)


21
Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Salah satu ciri demokrasi ialah adanya pilihanraya.   
(a)
Apakah tujuan pilihan raya diadakan?
[2m]


(b)
Nyatakan proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia.
[3m]


(c)
Nyatakan syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya di Malaysia.
[2m]


(d)
Apakah yang anda saksi ketika musim pilihan raya dijalankan?  
[3m]
T5BAB8: (DASAR PERPADUAN NEGARA)


22
(a)
Jelaskan langkah-lan gkah yang dilaksanakan 
oleh pemimpin negara kita untuk memartabatkan 
Bahasa Melayu sebagai Bahasa Keb angsaan.             [10m]                                                                                                                                    
(b)
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah matlamat 
kerajaan melancarkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan?                                                       [6m]                                                                                                                                                                                                                                       
(c)
Pada pandangan anda , apakah langkah  yang
 boleh dilaksanakan supaya sukan boleh memupuk 
perpaduan di negara kita?                                  [6m]                                                                                                                                                                                                                                                        


T5BAB8: (WAWASAN 2020)

23


(a)
Apakah wawasan 2020?[2m]

(b)
Nyatakan dua ciri kemajuan bersepadu yang terdapat dalam wawasan 2020.[2m]

(c)
Berikan dua cabaran Wawasan 2020[2m]

(d)
Nyatakan langkah mengatasi cabaran (c).[2m]

(e)
Apakah langkah yang perlu kita laksanakan untuk menjadikan Malaysia negara maju  berpendapatan tinggi?[2m]

T5BAB9: (KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN)

24


(a)
Apakah ciri Blok Dunia berikut:
(i) Blok Barat
(ii) Blok Timur[2m]

(b)
Apakah maksud Perang Dingin?[2m]

(c)
Mengapakah berlakunya Perang Dingin[2m]

(d)
Nyatakan kesan Perang Dingin ke atas negara Dunia Ketiga.[2m]

(e)
Pada pandangan anda, apakah langkah yang diambil untuk mengelak berlakunya Perang Dingin?[2m]


T5BAB9: (DASAR LUAR MALAYSIA)

25


(a)
Terangkan  faktor-faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.[8m]

(b)
Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia berikut:


(i) Dasar Luar Tahap Pertama ( Dasar Pro-Barat)[3m]


(ii)Dasar Luar Tahap Kedua(Dasar Berkecuali)[3m]

(c)
Pada pandangan anda, mengapakah dasar luar tahap ketiga lebih menekankan kepentingan ekonomi?[6m]

T5BAB9: (CABARAN MASA DEPAN)


26


(a)
Apakah ia Koridor Raya Multimedia (MSC)[1m]

(b)
Pada pandangan anda,mengapakah kekayaan sesebuah negara pada era globalisasi diukur berdasarkan k-ekonomi?[2m]

(c)
Apakah yang dimaksudkan dengan k-masyarakat?[1m]

(d)
Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk mewujudkan    k-masyarakat.[3m]

(e)
Pada pendapat anda, apakah kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada pembangunan negara kita?[3m]1 comment:

  1. Bukan tak nak letak jawapan tapi supaya ilmu njadi lebih dekat dengan anda!!!!

    ReplyDelete