Wednesday, 23 July 2014

Sample jawapan:
Jelaskan ciri-ciri penting  Zaman Gelap di Eropah   [8M]

       Antara ciri penting zaman gelap ialah (Eropah mengalami kemerosotan ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran). (Tiada
Contoh jawapan esei secara mudah:

Soalan: Jelaskan perkembangan bidang pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di India (6Markah)


    Pendidikan dalam tamadun India bermula

Monday, 21 July 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 5

 BAB 1 :  KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA 
               TENGGARA IMPERIALISME

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

 BAB 10   :   DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4


JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

 BAB 8    :   PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
                   SEBELUM KEDATANGAN BARAT

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

 BAB 7    :   ISLAM DI ASIA TENGGARA

Pengaruh Islam Dalam Pentadbiran Dan Pemerintahan