Friday, 8 November 2013

Analisis Sejarah 1249/2

PECUTAN AKHIR SEJARAH SPM 2013

ANALISA KEKERAPAN SOALAN BERDASARKAN TEMA DAN BAB DALAM SPM


                         SEJARAH TINGKATAN 4
SOALAN SEJARAH SPM 2004-2012


TEMA

BAB

SUB TAJUK
TAHUN
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13


7


TAMADUN AWAL
MANUSIA

1

Kemunculan Tamadun Manusia
S

S
S
E

E


2

Peningkatan Tamadun

S

E


SS


3

Tamadun Awal Asia Tenggara

S

E

 
8


TAMADUN ISLAM

4
Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya
S
S
S

S

E

E
5

Kerajaan islam di MadinahS
S

E


6
Pembentukan Kerajaan Islam dan SumbangannyaEE

E
E


7

Islam di Asia Tenggara
E
E


S
8
Pembaharuan dan Pengaruh Islam Di Malaysia

S


9

TAMADUN EROPAH DAN KESANNYA DI A.TENGGARA

9

Perkembangan Di Eropah

SE


E

E


10
Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi

S
S
S


EE


ESEJARAH TINGKATAN 5
SOALAN SEJARAH SPM 2004-2012


TEMA

BAB

SUB TAJUK
TAHUN
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

10

NASIONALISME

1
Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara


S

S


S

E
E

2
Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang DuniaE


E

E
E
E11


PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA

3

Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

S
S


E4

Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
S


E
E


E


E


5
Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka
S

S
E

6

Pengukuhan Negara dan Bangsa MalaysiaSE

7
Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
S

E


E


E
8
Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan
S

S

E

E


12

MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

9

Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa  ( 2 TEMA)


S

S

E
E
E
E
E
E
E
E
E


E: soalan esei      S: soalan strukturANALISA SOALAN SEJARAH SPM PERCUBAAN NEGERI (TERPILIH)  2013

Negeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. PERAK (modul)
Sumbangan tamadun China
Aqabah & Hijrah
Suruhanjaya Cobold
Pilihan raya
Pengaruh Islam dlm ekonomi
Zaman Gelap
Ekonomi Tradisional
Gerakan Islah
Pembentukan Malaysia
Wawasan 2020
Hubungan Luar Msia

2.TERENGGANU
Tamadun Hwang Ho
Undang-undang tanah
Gerakan Islah
Pilihan raya
Sumbangn Tamadun China
Piagam Madinah
Kerajaan Bani Abbasiyah
Pengaruh Islam dlm Ekonomi
Pembentukan Malaysia
Perpaduan Negara
Penggubalan Dasar Luar Msia
3. xxx???
Tamadun Hwang Ho
Undang-undang tanah
Gerakan Islah
Wawasan 2020
Zaman Gelap
Hijrah
Kesan dasar ekonomi dagangan
PTM 1957
Pembentukan Malaysia
Pilihan raya
Pertubuhan Serantau

4.KEDAH
Tamadun Hwang Ho
Pembukaan kota Makkah
Birokrasi Barat
System pentadbiran di Neg 9
Sbgn tamadun India/China dlm pendidikan
Perang Dalam Islam
Perbandaran dan sys-tem penga-ngkutan
Pengaruh Islam dlm pol / ekon/ sosial
Gerakan Islah
Pembentukan Malaysia
Penggubalan Dasar Luar Msia

5.SBP
Pengaruh Islam dlm ekonomi/ pol/ sosial
Zaman Gelap
J.Menteri Ktan Undg Tgnu
Sistem Ahli/ Pktn Murni/ PTM 57
Sbgn tamadun pendi/ sbina/tekn
Hijrah
Dasar ekonomi British di T.Melayu
Faktor pemangkin Nasio-nalisme
Pembentukan Msia
Pepaduan  angsa
Penggubalan Dasar Luar Msia

6. MELAKA
Tamadun Hwang Ho
Perjanjian Aqabah / Hijrah
Persatuan Melayu
Hubungan Luar Msia
Sbgn tamadun Yunani
Zaman Gelap
Piagam Madinah
Birokrasi Barat
PTM 1957
Pembentukan Malaysia
Perpaduan Negara

7. NEG.9
Sbgn tamadun China
Khalifah Abu Bakar
J.Menteri Ktan Undg Tgnu
Pilihan raya
Pembukaan kota Makkah
Pengaruh Islam dlm pol / ekon/ social
Zaman Gelap
Gerakan Islah
Sistem Ahli
Pembentukan Malaysia
Pertubuhan Serantau
8. Pulau Pinang
Tamadun Hwang Ho
Zaman Gelap
Sistem Perundangan/ adat pepatih
Suruhanjaya Reid
Hijrah
Pengaruh Islam dlm politik / prundangan
Dasar British di T.Melayu/pekebun kcl
Pemangkin nasio-nalisme Peranan akhbar
Pembentukan Malaysia
Perpaduan Negara
Pertubuhan Serantau
Perlis
Tamadun Hwang Ho
System Mata wang
Birokrasi Barat
Perpaduan negara
Penyebaran Islam / perang dlm Islam
Teori kedatangan Islam
Undang-undang tanah
Peranan akhbar dan majalah
Suruhanjaya Reid
Pembentukan Malaysia
Pertubuhan Serantau

Tingkatan 4
BAB
TAJUK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUM
Bab 1:
·  Tamadun Hwang Ho

1
1
1

1

1
1

6
Bab 2:
·  Sumbangan  Yunani/Rom/ China/ India ( seni bina /Pendidikan / Ekonomi)
1

1

1

1
1
1
6
Bab 3:
·  Kerajaan Maritim / Agraria


0
Bab 4:
·  Perang dalam Islam1
1

2
Bab 5
·  Perjanjian Aqabah / Hijrah / Piagam Madinah
·  Pembukaan kota Makkah
1
1
1

1
1
1 1

18
Bab 6:
·   Khulaffa al-Rasyidin
·  Kerajaan Islam


1
1
2
Bab 7:
·   
1

1
Bab 8:
·  Pengaruh Islam:(pentadbiran / pendidikan
·   ekonomi / /bahasa / sastera)

1
11

1


4
Bab 9:
·  Zaman Gelap
1

1

1
1

1


5
Bab 10:
·  Ekonomi tradisional /moden / dagangan
·  Undang-undang tanah
·   Perbandaran / Perhubungan
1

1
1
1


1
11

1


8

Tingkatan 5
BAB
TAJUK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUM
Bab 1:
·   Birokrasi Barat (Ciri & kesan) / Nasionalisme di A.Tenggara / di Thailand1

1


1

3
Bab 2:
·   Gerakan Islah / Akhbar dan majalah /
·    persatuan Melayu KMS, PASPAM, KMM.
1
1
1
1
1

1

1
1


8
Bab 3:
·    1
1

1
1


4
Bab 4:
·    
1

12
Bab 5
·   Kemerdekaan T.Melayu 1957 Sjaya Reid
·    PTM 1957 (isi kandungan / kepentingan)


1


1

1
1


4
Bab 6:

·   Langkah Pembentukan Malaysia
·   S/jaya Cobbold / Akta Malaysia
1
1
1
1
1
1
1
1

1


9
Bab 7:
·   Sist Pemerntahan Msia
·    Pilihanraya

1
1


1


1
1

16
Bab 8:
·   Perpaduan Kaum: Bahasa/Kebudayaan/Sukan
·   Wawasan 2020

1
1

1

1
1

1
1


7
Bab 9:

·   Asas penggubalan dasar luar / perkembangan
·   Negara-negara Serantau / ASEAN
1
1

1
1
1
1

1

1

1


9


No comments:

Post a Comment