Saturday, 9 November 2013

Bab 8 Tingkatan 4

Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi

14. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan kerajaan 
      Melaka
                                                                         
F1 Faktor semula jadi Kedudukan Melaka yang ___________________________
F2 Mempunyai __________________________  yang licin
F3 Mewujudkan jawatan ___________________________  untuk menjaga urusan di laut
F4 Mewujudkan jawatan _____________________________ sebagai ketua di pelabuhan
F5 Urusan perdagangan diletakkan  di bawah tanggungjawab __________________________
F6 Terdapat pelbagai ___________________________ kepada pedagang 
F7 Contoh tempat berdagang/ ________________________ / tempat membaiki kapal
F8 Wujud __________________________________ yang menjadi landasan yang harus diikuti. 
F9 Isi kandungan berkaitan tugas _________________ /  jurumudi
F10 Kepesatan perdagangan di Melaka dibuktikan dengan terdapat ____ bahasa dipertuturkan.
F11 Bahasa Melayu menjadi bahasa _______________________________
F12 Sistem _____________________  dan sukat  diperkenalkan
F13 Menggunakan sistem _______________  dan kati
F14 Digunakan untuk menimbang ________________ / perak / bahan wangian / batu permata
F15 juga menggunakan sistem ___________________
F16 Digunakan untuk menimbang ________________________________________________
F17 Satu bahara bersamaan ____________ kati
F18 Alat timbangan yang digunakan ialah menggunakan ______________________________
F19 Kaedah perdagangan menggunakan sama ada _________________________________  
F20 atau ________________________________  dengan mata wang15. Jelaskan ciri-ciri mata wang yang mendapat pengaruh Islam dalam kerajaan Melayu
      tradisional

F1 Terdapat penggunaan mata wang ______________________
F2 Mata wang ________________________  pada zaman Melaka
F3 Berbentuk ___________________________
F4 Beratnya _____________________________________________
F5 Tercatat ________________________________  yang memerintah
F6 Tercatat ___________________________  pada mata wang tersebut
F7 Mata wang dari __________________ / Hormuz / Cambay juga digunakan dan boleh ditukar
      dengan __________________________________
F8 Terdapat juga mata __________________________________ Johor
F9 Dikenali sebagai ________________________
F10 Tidak mempunyai ______________________
F11 Berbentuk bulat /  __________________________
F12 Mempunyai tulisan ____________________  / Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil
F13 Mata wang timah ______________________ untuk kegunaan tempatan
F14 Berbentuk seekor ___________________________ yang hinggap di atas beberapa cincin.
F15  Mata wang ini boleh _______________________ dan digunakan secara berasingan
F16 Selain itu terdapat mata ___________________________________                       
F18 Digunakan secara meluas di _________________________________________________
F19 Mata _______________________  Johor yang  tertua pada zaman Sultan Alaudin Riayat Syah
F20 Mata wang emas Johor digelar ____________________________
F21 Setiap mata wang emas tertera ______________________________ sultan yang memerintah
F23Di belakang tertulis gelaran Islam sultan Iaitu _____________________________________
F24 Mata wang emas Kelantan dikenali sebagai _____________________________
F25 Terdapat gambar ______________________  pada mata wang tersebut
F26 Pedagang India / China / Arab menggunakan mata wang _____________________________
F28 Mata wang Perak digunakan oleh __________________________________________
F29 ___________________ di Melaka telah memperkenalkan mata wang bernama bastardos,
       soldos dan dinheiros.
F30 ___________  pula menggunakan mata wangducats,lion dollars, rix dollars dan syiling
       Belanda.

16 . Jelaskan tentang aktiviti percukaian yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melaka

F1 Sebelum memulakan perniagaan __________________  yang berniaga di Melaka wajib
      membayar cukai  terhadap barang dagangan 
F2 Cukai paling asas ____________________(cukai import) yang telah ditetapkan oleh pemerintah
F3 Pedagang India /  Ceylon / Tanah Arab, /  Siam /  Pegu  dikenakan cukai ________ peratus dari
      jumlah barang dibawa
F4 Pedagang _______________ dan China dikehendaki membayar cukai lima peratus   
F5 Orang asing menetap di Melaka juga __________________________________
F6 Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan __________________________ tiga peratus
F7  Orang asing lain dikenakan cukai ______________________________________ peratus
F8 Amalan _____________ tidak dibenarkan
F9 Golongan kaya/ berada diperintah membayar __________________________________
F10 Zakat akan disimpan oleh ___________________________
F11 Baitulmal mengurus _____________________________________
F12 Harta kerajaan digunakan ____________________________  negara
F13 Memberi ______________________  kepada masyarakat yang memerlukan
F14 Golongan ______________________  dibenarkan memberikan pinjaman wang
F15 Terdapat barangan ________________________ cukai iaitu beras / makanan
F16 Setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilaksanakan di ________________ sepanjang
        sungai Melaka.
Disediakan oleh
Cg Haji Zahari B Haji Awang
Guru Cemerlang Sejarah
SMK Bukit Guntong

21060 Kuala Terengganu.

No comments:

Post a Comment