Friday, 8 November 2013

Lebih Ringkas, Lebih Mudah KBKK...

JAWAPAN KBKK SEJARAH

Bentuk soalan KBKK
Tips jawapan
1.
Iktibar kontek diri
Pendapat sendiri / logik / bersifat positif
2.
Iktibar kontek Negara
Pendapat sendiri / logik / bersifat positif
3.
Berdasarkan pengetahuan sejarah
Fakta Sejarah / pendapat sendiri dalam kontek peristiwa sejarah yang ditanya
Panduan menjawab
*   Jawapan sebagaimana anda menjawab soalan karangan Bahasa Melayu
*   Jangan takut – keluarkan apa sahaja idea dan pendapat anda walaupun anda menganggap idea itu tidak hebat
*   Berikan pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikirkan idea/pendapat yang hebat-hebat
*   Pecahkan idea jawapan anda kepada isi-isi jawapan yang kecil
*   Berikan apa sahaja idea, jawapan tidak semestinya di dalam kontek sejarah. Semua aspek jawapan diterima.

KONTEK DIRI SENDIRI DAN INDIVIDU
Contoh soalan:
Sebagai warganegara Malaysia yang cintakan Negara, jelaskan persiapan yang anda mesti lakukan untuk mempertahankan Negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan ( SPM 2011 )
Mulakan jawapan anda : Persiapan yang boleh saya lakukan / saya perlu…
              
ASPEK DIRI
AKHLAK DIRI
- Mematuhi ajaran agama
- Menjauhi larangan agama
- Amanah dalam perbuatan
- Jujur dalam perbuatan
- Bertanggungjawab dalam perbuatan
- Menghindari budaya negatif
- Kuat beribadah
- Taat kepada Tuhan
- Sentiasa muhasabah diri
 SIFAT POSITIF DIRI
- Rajin belajar/mengulangkaji pelajaran
- Mengamalkan pendidikan sepanjang hayat
- Menguasai semua kemahiran / ilmu
- Menguasai kemahiran ICT
- Menguasai pelbagai bahasa /bahasa Inggeris
- Gigih/kuat berusaha
- Tidak berputus asa
- Bersikap berdikari
- Kreatif dan Inovatif
- Melakukan kajian dan inovasi
- Berani mencuba
- Tidak mementingkan diri sendiri
- Sanggup berkorban untuk kebaikkan
- Mengamalkan disiplin diri
- Mempunyai ciri kepimpinan
- Memelihara jati diri
- Berani menegakkan kebenaran
- Tegas mempertahankan idea
- Bijak bertindak
- Bijak menilai
- Bijak merancang untuk masa hadapan
- Bersemangat kental/waja
- Berbudi bahasa
- Menghormati ibu bapa/orang tua
- Bersikap matang
- Tidak bersikap emosi
- Tabah/sabar menghadapi cabaran
- Bertanggungjawab dalam tindakan
- Berhemah dalam tindakan
  HUBUNGAN SOSIAL
- Meningkatkan perpaduan kaum
- Bersemangat kekitaan
- Semangat bermasyarakat
- Bersedia berkerjasama
- Saling menghormati
- Menghargai rakan
- Bertolak ansur
- Menghormati pegangan agama lain
- Menghormati amalan budaya lain
- Membantu pihak yang memerlukan
- Aktif dalam aktiviti kemasyarakatan
- Melibatkan diri dalam program perpaduan
- Menyokong dasar-dasar kerajaan
PATRIOTISME
- Cinta akan Negara
- Setia kepada Negara
- Menjaga nama baik Negara
- Sanggup berkorban untuk Negara
- Berani berjuang
- Bersemangat kental
- Sanggup mempertahankan maruah Negara
- Bijak merancang strategi sebelum bertindak
- Mengekalkan kedaulatan Negara Malaysia
- Mengambil iktibar daripada peristiwa lalu
- Negara kita tanggungjawab kita
- Menghargai kemerdekaan Negara kita
- Sepakat dalam perjuangan
- Ketabahan menghadapi cabaran
- Mempertahankan hak bangsa
- Bersyukur dengan kemerdekaan Malaysia
- Berbangga sebagai rakyat Malaysia
- Berbangga dengan aset Negara
- Berpegang teguh kepada nilai sejagat
- Menyokong perubahan yang membawa kebaikkan
- Menghormati keluhuran perlembagaan
- Menghormati kedaulatan undang-undang
- Mematuhi peraturan
- Bangga kejayaan Malaysia di peringkat dunia
- Bangga dengan keunikan Negara
- Bangga sebagai rakyat Malaysia
- Bangga dengan kepelbagaian bahasa dan budaya
- Menyanjung warisan bangsa
- Memartabatkan bahasa kebangsaan
- Bersemangat kekitaan
- Menghormati lambang-lambang Negara
- Kekayaan Negara dinikmati bersama
- Menghargai perjuangan tokoh tanah air
- Menghormati raja dan pemimpin Negara
- Sedia berubah ke arah kemajuan
- Tolak ansur dalam menghadapi konflik
- Menyokong dasar-dasar kerajaan
- Menolak amalan rasuah

                 

PATRIOTISME
- Cinta akan Negara
- Setia kepada Negara
- Menjaga nama baik Negara
- Sanggup berkorban untuk Negara
- Berani berjuang
- Bersemangat kental
- Sanggup mempertahankan maruah Negara
- Bijak merancang strategi sebelum bertindak
- Mengekalkan kedaulatan Negara Malaysia
- Mengambil iktibar daripada peristiwa lalu
- Negara kita tanggungjawab kita
- Menghargai kemerdekaan Negara kita
- Sepakat dalam perjuangan
- Ketabahan menghadapi cabaran
- Mempertahankan hak bangsa
- Bersyukur dengan kemerdekaan Malaysia
- Berbangga sebagai rakyar Malaysia
- Berbangga dengan asset Negara
- Berpegang teguh kepada nilai sejagat
- Menyokong perubahan yang membawa kebaikkan
- Menghormati keluhuran perlembagaan
- Menghormati kedaulatan undang-undang
- Mematuhi peraturan
- Bangga kejayaan Malaysia di peringkat dunia
- Bangga dengan keunikan Negara
- Bangga sebagai rakyat Malaysia
- Bangga dengan kepelbagaian bahasa dan budaya
- Menyanjung warisan bangsa
- Memartabatkan bahasa kebangsaan
- Bersemangat kekitaan
- Menghormati lambang-lambang Negara
- Kekayaan Negara dinikmati bersama
- Menghargai perjuangan tokoh tanah air
- Menghormati raja dan pemimpin Negara
- Sedia berubah kea rah kemajuan
- Tolak ansur dalam menghadapi konflik
- Menyokong dasar-dasar kerajaan
- Menolak amalan rasuah


No comments:

Post a Comment