Monday, 11 November 2013

Tumpuan Kertas 2... sekadar analisis dan ramalan

BAB
TAJUK
( / )
1
@@@
TAMADUN HWANG HO (PETA MS 28)- TUMPUAN NAMA BANDAR, SUMBANGAN- TUMPUAN  (PERTANIAN)

2
#####
-TAMADUN CHINA (SENI BINA)
-TAMADUN CHINA & INDIA (PENDIDIKAN)
-PERUNDANGAN
PETA PERLUASAN KUASA TAMADUN AWAL, TOKOH, FAKTOR (TAMADUN YUNANI, ROM)

Saturday, 9 November 2013

Bab 8 Tingkatan 4

Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi

14. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan kerajaan 
      Melaka
                                                                         
F1 Faktor semula jadi Kedudukan Melaka yang ___________________________
F2 Mempunyai __________________________  yang licin
F3 Mewujudkan jawatan ___________________________  untuk menjaga urusan di laut
F4 Mewujudkan jawatan _____________________________ sebagai ketua di pelabuhan
F5 Urusan perdagangan diletakkan  di bawah tanggungjawab __________________________
F6 Terdapat pelbagai ___________________________ kepada pedagang 
F7 Contoh tempat berdagang/ ________________________ / tempat membaiki kapal

Soalan Untuk Ulangkaji SPM 2013

Soalan Ulangkaji Penguasaan Kertas 2
T4BAB 1: TAMADUN HWANG HO

1
(a)
Apakah keistimewaan Bandar Anyang?[2m]

(b)
Bagaimanakah raja-raja Dinasti Chou mengikat kesetiaan pembesar tempatan terhadap pemerintah?[2m]

(c)
Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat Hwang Ho?[2m]

(d)
Nyatakan kemajuan masyarakat Hwang Ho dalam bidang pertanian.


Friday, 8 November 2013

Analisis Sejarah 1249/2

PECUTAN AKHIR SEJARAH SPM 2013

ANALISA KEKERAPAN SOALAN BERDASARKAN TEMA DAN BAB DALAM SPM


                         SEJARAH TINGKATAN 4
SOALAN SEJARAH SPM 2004-2012


TEMA

BAB

SUB TAJUK
TAHUN
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13


7


TAMADUN AWAL
MANUSIA

1

Kemunculan Tamadun Manusia
S

S
S
E

E


2

Peningkatan Tamadun

S

E


SS


3

Tamadun Awal Asia Tenggara

S

E

Tema Hari Guru 1972-2013

Tema Hari Guru 1972- 2013
2013 Guru Malaysia 1 Asperasi 1 Agenda
2012 Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan negara
2011 Guru Penjana transformasi pendidikan
2010 Guru Pembina Negara Bangsa
2009 Guru Pembina Negara Bangsa
2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang

Lebih Ringkas, Lebih Mudah KBKK...

JAWAPAN KBKK SEJARAH

Bentuk soalan KBKK
Tips jawapan
1.
Iktibar kontek diri
Pendapat sendiri / logik / bersifat positif
2.
Iktibar kontek Negara
Pendapat sendiri / logik / bersifat positif
3.
Berdasarkan pengetahuan sejarah
Fakta Sejarah / pendapat sendiri dalam kontek peristiwa sejarah yang ditanya
Panduan menjawab
*   Jawapan sebagaimana anda menjawab soalan karangan Bahasa Melayu
*   Jangan takut – keluarkan apa sahaja idea dan pendapat anda walaupun anda menganggap idea itu tidak hebat
*   Berikan pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikirkan idea/pendapat yang hebat-hebat
*   Pecahkan idea jawapan anda kepada isi-isi jawapan yang kecil
*   Berikan apa sahaja idea, jawapan tidak semestinya di dalam kontek sejarah. Semua aspek jawapan diterima.

KONTEK DIRI SENDIRI DAN INDIVIDU
Contoh soalan:
Sebagai warganegara Malaysia yang cintakan Negara, jelaskan persiapan yang anda mesti lakukan untuk mempertahankan Negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan ( SPM 2011 )
Mulakan jawapan anda : Persiapan yang boleh saya lakukan / saya perlu…

Cadangan jawapan 1249/3 untuk tema umum Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa

Cadangan Jawapan

TEMA UMUM SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013


Tema Umum : Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa
Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.
 
 Tingkatan 5 Bab 9

Kandungan Jawapan

1      Pengenalan ;

Maksud pertubuhan serantau
-       Pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain
-       Jika di Asia Tenggara, pertubuhan serantau merujuk kepada pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan beberapa negara lain lagi.
-       Dalam konteks hubungan luar, hubungan dalam pertubuhan serantau disifatkan sebagai berbentuk multilateral iaitu hubungan melalui pertubuhan.

Draf cadangan jawapan kertas 3

TEMA 12 :       MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA           

Tajuk 12.2:     Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

SOALAN:
Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam
pertubuhan serantau.

Format Jawapan
1. Pengenalan
- maksud pertubuhan serantau
- Kepentingan pertubuhan
- Contoh pertubuhan serantau

2. Pertubuhan-pertubuhan serantau yang dianggotai oleh Malaysia

ASA
-  Nama penuh
- Sejarah penubuhan
- Anggota
- Matlamat dan tujuan penubuhan
- Kejayaan

MAPHILINDO
-  Nama penuh
- Sejarah penubuhan
- Anggota
- Matlamat dan tujuan penubuhan
- Kejayaan

ASEAN
-  Nama penuh
- Sejarah penubuhan
- Anggota
- Matlamat dan tujuan penubuhan
- Kejayaan

Adakah begini???

Jangkaan Kertas 1249/3
TEMA 12 :      MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA   

Tajuk 12.2:     Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau


SOALAN:
Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam
pertubuhan serantau.

Huraikan perkembangan hubungan serantau Malaysia dan hubungkaitkannya dengan  kemajuan negara pada hari ini.

Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

1.  Pengenalan.
Jelaskan latar belakang pertubuhan serantau

5
markah

Mungkinkah begini?

BAB  9  :  MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

FORMAT
ASPEK
PERINCIAN
MARKAH PENUH
Pengenalan
Memahami latar belakang bentuk hubungan serantau
1.  Pengenalan
     Jelaskan latar belakang  hubungan serantau

5 markah
Isi dan Huraian
Memahami
2.  Hubungan Malaysia dalam pertubuhan
      Serantau
      Huraikan hubungan Malaysia dalam
      pertubuhan Serantau berikut:
      (a) Persatuan negara-negara Asia 
            Tenggara (ASA)
      (b) MAPHILINDO 
      (c) Persatuan Negara-negara Asia
            Tenggara (ASEAN)

30 markah