Monday, 21 July 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

 BAB 7    :   ISLAM DI ASIA TENGGARA

Pengaruh Islam Dalam Pentadbiran Dan Pemerintahan

a)  Apakah unsur-unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dalam bidang pemerintahan dan
     pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara ?

     F1 kesultanan
     F2 ketua negara
     F3 penasihat sultan
     F4 Pegawai
     F5 sultan
     F6 khalifatul mukminin.
     F7 rasmi.
     F8 khalifah Allah.
     F9 sultan
     F10 nama Islam
     F11.
     F12
     F13  semangat jihat

b) Apakah kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam bidang undang-undang syariah ?
     F1 Mengendalikan kes jenayah / kecurian
     F2 kes pembunuhan
     F3 Urusan pernikahan
     F4 Urusan perniagaan
     F5 pembahagian harta pusaka

b) Senaraikan ulama tempatan yang menulis tentang  semangat jihad  di Asia Tenggara

     F1 Syeikh Nurudin al-Raniri
     F2 Abdul Rauf Singkel
     F3 Syeikh Daud al-Pattani

c) Mengapakah ulama menggerakkan semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan? 

     F1 penjajahan
     F2 kesucian Islam
     F3 Islam
     F4 berjihad
     F5 Syeikh Daud al-Pattani memuatkan kitabnya dengan kelebihan berjihad
     F6 siam
     F7 kemiskinan
     F8 berjihad


No comments:

Post a Comment