Sunday, 11 May 2014

Jawapan Modul Pintas Sejarah Bab 6 Ting 4

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

 BAB 6    :   PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Khulafa Al-Rasyidin

a) Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah?                                                          

     F1 pengganti
     F2 pemerintahan
     F3 kemurnian
     F4 keharmonian

b) Namakan khalifah al-Rasyidin                                                                                                             
                                               
     F1 Abu Bakar al-Siddiq
     F2 Umar b. Al-Khattab
     F3 Uthman b. Affan
     F4 Ali b. Abi Talib
c) Senaraikan kaedah pemilihan khalifah                                                                  
     F1 musyawarah
     F2 cadangan satu nama
     F3 beberapa orang calon
     F4 kelompok masyarakat
d) Nyatakan kriteria yang perlu dimiliki oleh seseorang khalifah.                             

     F1 lelaki
      F4 perintah Allah
      F5 hukum Allah
      F6 adil
Zaman Khulafa

a) Mengapakah zaman Khalifah Umar al-Khattab dianggap zaman keemasan kerajaan Islam Madinah?                                                                                                                                     
       
     F1 pentadbiran
     F2 Abu Ubaidah al-Jarrah
     F3 majlis syura
     F4 beberapa wilayah
     F5 gabenor
     F6 jabatan
     F7 dipisahkan
     F8 al-Quran
     F9 guru agama
     F10 hijrah
     F11 ketenteraan
     F14 kubu pertahanan
     F15 pakaian seragam
     F16 terusan
     F17 penerokaan
     F19 Baitulmal

b) Senaraikan sifat peribadi Saidina Uthman bin Affan                                                          
      F1 dermawan
      F2 lemah lembut
      F3 bertolak ansur
      F4 simpati yang tinggi
c) Jelaskan peristiwa perlantikan Saidina Uthman bin Affan                                               

      F1 syura
      F2 enam
      F3 Abdul Rahman bin Auf
      F4 Saidina Ali
      F5 meinjau
      F6 ketiga

d) Nyatakan sumbangan khalifah Uthman bin Affan                                                               
      F1  Afghanistan
      F2 tentera laut
      F3  Al-Quran
      F4 Mushaf Uthmani
      F5 jambatan
      F6  baitulmal
e) Nyatakan sumbangan khalifah Ali bin Abu Talib                                                  
       F1 kestabilan
       F2 kemenangan
       F3 rundingan
       F4 Parsi
       F5 jizyah

Kerajaan Bani Abbasiyah

a)  Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah bidang keilmuan

      F1  Harun al-Rasyid
      F2  pusat intelektual
      F3  bahasa arab
      F4  falsafah
      F5  Baitulhikmah
      F6  penulisan
      F7 mencatat idea
      F8 mengumpl idea
      F9 mengarang
     F10 ulama
     F12 al-Mutwatta
     F16 pemisahan
     F18 pembaharuan
     F21 eropah

     F22 bahasa asing

3 comments:

  1. nak jawapan modul pintas sejarah ting 4 bab 7,8,9,10 dan ting 5 bab 1-9 dengan segera !!!

    ReplyDelete
  2. nak jawapan modul pintas sejarah ting 4 bab 7,8,9,10 dan ting 5 bab 1-9 dengan segera !!!

    ReplyDelete
  3. atas permintaan guru-guru, jawapan hanya akan dipostkan sebelum trial SPM kerana pelajar didapati hanya ambil jawapan yang disediakan tanpa berusaha mencari. Ini tidak bagus untuk anda.

    ReplyDelete