Monday, 21 July 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 5

 BAB 1 :  KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA 
               TENGGARA IMPERIALISME


 a)  Berikan maksudkan imperialisme?                                                                                          
F1   meluaskan
F2   menjajah
F3   kepentingan
F4   empayar rom
F5   moden

b)   Namakan kuasa Barat yang terlibat dengan imperialisme di Asia Tenggara.                           
F1  portugal
F2  Perancis
F3  britain
F4  Sepanyol
F5  belanda
F6  Amerika Syarikat
c)  Jelaskan faktor-faktor  imperialisme Barat di Asia Tenggara.                                                  
F1  strategik
F2  subur
F3  mentah
F4  pasaran
F5  pengangkutan
F6  
F7  Suez
F8  
F9  meluaskan
F10  beban orang putih
F11  
F12  revolusi industri
F13  kristian
d.   Nyatakan kepentingan Terusan Suez dalam memesatkan imperialisme Barat di Asia Tenggara
F1  jarak perjalanan

F2  selamat

F3  perjalanan

F4  kos
Thailand

a)  Nyatakan perubahan yang dilakukan oleh  Raja Mongkut terhadap sistem pentadbiran Thailand.

      F1 penasihat barat
      F2 melatih pegawai tempatan
      F3 britain
      F4 amerika syarikat
      F5 perancis

b) Jelaskan istem birokrasi yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn di Thailand.

      F1 penasihat rendah
      F2 juruaudit
      F3 tahap pendidikan
      F4 berpelembagaan
      F5 pembesar tempatan

c)  Pada pendapat anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran
      Asia Tenggara.

      F1 pusat
      F2 pusat // tempatan
      F3 gabenor jeneral
      F4 pusat
      F5 raja
      F6 kuasa
      F7 agama
      F8 biro-biro
      F9 ketua
      F10 jabatan
      F11 undang-undang
      F12 diluluskan
      F13 kehakiman
      F14 penasihat
      F15 sultan
      F16 pengaruh
      F17 bandaran

Nasionalisme Di Asia Tenggara

a) Apakah maksud nasionalisme?

      F1 cinta akan bangsa
      F2 kebudayaan

b) Apakah tujuan nasionalisme?

      F1 tanah air
      F2 berdaulat
      F3 cintakan
.
c) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina

      F1 dakyah
      F2 Jose Rizal
      F3 berpendidikan
      F4 wilayah sepanyol
      F5 hak yang sama  
      F6 bersuara
      F7 Liga Filipina
      F8 sepanyol
      F9 terancam
      F10 ditangkap 
      F11 dibuang
      F12 hukuman bunuh
      F13 pemberontakan

d) Jelaskan gerakan nasionalisme  tahap kedua di Filipina

      F1 katipunan
      F2 radikal
      F3 menyatukan  
      F4 revolusi 
      F5 media cetak
      F6 Kalayan
      F7 revolusi
      F8 Bonifacio
      F9 Amerika Ayarikat
      F10 sepanyol
      F11 amerika syarikat
      F12 kemerdekaan
      F13 revolusi
      F14 politik sederhana
      F15 dewan perhimpunan
      F16 nasional
      F17 kemerdekaan

e) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

      F1 pendidikan
      F2 pendidikan
      F3 Raden Adjeng Kartini
      F4 ’habis gelap terbitlah terang’
      F5 kemunduran
      F6 penindasan
      F7 pertubuhan
      F8 Muhammadiyah
      F9 Islam   
      F10 sekularisme
      F11 kristian
      F12 Pertubuhan ini banyak membina sekolah / klinik / masjid

f) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap kedua di Indonesia

      F1 radikal
      F2 Sarekat Islam
      F3 kemerdekaan
      F4 Seokarno
      F5 radikal
      F6 dipenjara
      F7 mempengaruhi
      F8 kemerdekaan
      F9 presiden

g)  Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Indochina

      F1 vietnam
      F2 mandarin
      F3 pemulihan
      F4 pendidikan barat
      F5 revolusi
      F6 Viet Nam Quang Phu Hoi
      F7 pemberontakan
      F8 dakyah
      F9 dipenjarakan
      F10 diharamkan

h) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap kedua di Indochina

      F1 nasionalisme
      F2 Viet Nam Quoc Dang Dang  
      F3 menangkap
      F4 Nguyen Thai Hoc
      F5 melarikan diri
      F6 sederhana
      F7 Maharaja Bao Dai
      F8 disekat
      F9 dilarang

i)  Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Burma

      F1 sami buddha
      F2 Golongan elit berpendidikan Barat.    
      F3 persatuan belia Buddha pada tahun 1906
      F4 mengekalkan
      F5 pendidikan
      F6 isu kasut 
      F7 U Ba Pe
      F8 Persatuan AM
      F9  yang lebih radikal

j)  Jelaskan gerakan nasionalisme tahap kedua di  Burma

      F1 Montagu-Chelsford
      F2  belum bersedia
      F3 revolusi pelajar
      F4 sami buddha
      F5 Sangha Sametggi                                                                                                                                                                
      F6 Saya San
      F7 Saya San
      F8 Antipemisah
      F9 melewatkkan
      F10 Perlembagaan Burma
      F11 Dobama Asiayone
      F12 menuntut kemerdekaan
      F13  Aung San
      F14 Ba maw
      F15 PM                                                                                                                                                            
k)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah langkah Barat menangani nasionalisme di Asia 
     Tenggara?

       F1 Menangkap pemimpin
       F2 Ada yang dibuang negeri
       F3 Dijatuhkan hukuman bunuh
       F4 Mengharamkan pertubuhan bercorak radikal
       F5 Dikenakan sekatan dan dilarang melibatkan diri

Gerakan nasionalisme di Thailand

a)  Nyatakan faktor kebangkitan nasionalisme tahap pertama di Thailand.

      F1 penguasaan politik
      F2 berkuasa mutlak
      F3 pendidikan barat
      F4 kelemahan
      F5 boros

b)  Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand yang berbeza  dengan negara lain di
      Asia Tenggara

      F1 anti-penjajah
      F2 pengusaan politik
      F3 berkuasa mutlak
      F4 pendidikan barat
      F5 liberal
      F6 pentadbiran
      F7 boros
      F8 rakyat
      F9 Parti Rakyat pd 1932
      F10 Phibul Songram
      F11 revolusi Thai
      F12 raja berkuasa mutlak

c)   Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Thailand yang berbeza  dengan negara lain di  Asia  
       Tenggara.

       Nyatakan Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Phibul Songram

       F1 puas hati       
       F2 PM
       F3 undang-undang
       F4 menyekat
       F5 dibubarkan
       F6 aktiviti ekonomi
       F7 agama buddha
       F8  Thailand
       F9 Jepun
       F10 Tanah Melayu

d) Pada pandangan anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk kepada rakyat dalam   
      sesebuah negara?


      F1 Dapat mengekalkan kedaulatan negara
      F2 Memperkukuhkan taat setia rakyat pada negara
      F3 Memupuk taat setia kepada pemerintah
      F4 Memupuk perasaan bangga pada negara
      F5 Muncul semangat ingin meningkatkan imej negara
      F6 Negara akan aman damai
      F7 Rakyat hidup bersatupadu
      F8 Rakyat mematuhi undang-undang negara
      F9 Dapat memupuk semangat jati diri
      F10 Mewujudkan kestabilan politik
             Mana-mana jawapan munasabah

No comments:

Post a Comment