Monday, 21 July 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

 BAB 8    :   PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
                   SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Pengaruh Islam Terhadap Politik

a)  Jelaskan kesan kedatangan Islam dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran.

     F1 raja
     F2 Zillullah fil-alam
     F3  bayangan Allah
     F4 khalifatul mukminim
     F5 orang mukmim
     F6  susur galur
     F7 dengan Iskandar Zulkarnain
     F8 perwarisan
     F9 kuasa tertinggi
     F10 Sultan dibantu oleh golongan pembesar 
     F11 temenggung
     F12 golongan ulama
     F13 Pemerintah sering mendapat nasihat  daripada golongan ulama
     F14 daulat
     F15 pengikat
     F16 sultan
     F17 Menimbulkan penghormatan rakyat terhadap sultan
     F18 adat istiadat
     F19 pengucapan
b) Jelaskan cara-cara bagaimana  raja mengukuhkan kedudukan baginda dalam pemerintahan?
    
     F1 daulat
     F2 kuasa
     F3 derhaka
     F4 tulah
     F5 pengikat
     F6 kebenarannya
     F7 sultan
     F8 penghormatan
     F9 adat istiadat
     F10 berpakaian
     F11  Jenis pakaian
     F12 istana
     F13Tingkahlaku
     F14 pertabalan
     F15 Noba
c)  Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita?
    
     F1 ketua
     F2 kedaulatan
     F3 Melaka
     F4 Lambang keamanan / keharmonian rakyat
     F5 penyatuan
     F6 Pelindung bagi semua rakyat Malaysia
     F7 Melayu
     F8 Jaga hak  keistimewaan penduduk Melayu/ Sabah / Sarawak
     F9 Memastikan keadilan dilaksanakan
     F10Melicinkan pentadbiran
         Mana-mana jawapan  munasabah

Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya

b) Jelaskan pengaruh Islam dalam bidang bahasa dan kesusasteraan.

     F1  jawi
     F2  pallava
     F3  penyesuaian
     F4  pembacaan
     F5  intelektual
     F6  komunikasi
     F7  orang Melayu
     F8  sanskrit
     F9  Bahasa Arab
     F10 fikah
     F11 lisan
     F12 asal usul
     F13 sang Kancil
     F14 sifat                                             
     F15 Lebai Malang
     F16 lurus
     F17 kecerdikan  dan kepintaran
     F18 dogeng
     F19 pantun
     F20 Islam
     F21 prosa
     F22 Hikayat Nur Muhammad
     F23 Hikayat Nabi Yusof
     F24 Hikayat Abu Bakar
     F26 Dahulu kala
     F27 persuratan Melayu
     F28 saduran

c)  Apakah yang dimaksudkan dengan kesenian?
     F1  sesuatu yang indah
     F2  seniman
     F3  seni rupa

d) Jelaskan tentang seni bina, seni ukir dan arca sebelum Islam
     F1  Melayu
     F2  Hindu-Buddha
     F3 
     F4  Lembah Bujang
     F5  Avalokitesvara
     F6  amitabha
     F7  teratai

e)  Jelaskan kesan dalam bidang kesenian setelah kedatangan Islam.

     F1  gabungan
     F2  binaan
     F3 epigrafi
     F4  jawa
     F5  Terengganu
     F6  Masjid menjadi tumpuan masyarakat untuk menunaikan solat atau sebagai tempat perkumpulan sosial
     F7  Masjid mempunyai ciri khas
     F8  mihrab
     F9   mimbar
     F10 Telaga atau pancur air
     F11  Bumbung yang khusus
     F12  Kampung Laut
     F13  balairung
     F14  Bentuk rumah Melayu boleh dibahagikan kepada beberapa jenis
     F15  perabung panjang
     F16  Rumah Perabung 5  banyak terdapat di Melaka dan Johor / Rumah Tiang 12 / Rumah Melaka / Rumah
             Minangkabau / Rumah Limas  atau Muar
     F17  hiasan
      F18  burung

Pengaruh Islam terhadap Ekonomi

a)  Nyatakan  sebab-sebab Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting menjelang abad ke-15.   

     F1  perdagangan
     F2  pusat perdagangan
     F3  strategik
     F4  licin
     F5  kemudahan
     F6  laksamana
     F7  syahbandar
     F8  Laut Melaka
     F9   tugas nakhoda
     F10 84
     F11 bahasa linguafranca
     F12  timbang
     F13  tahil
     F14  emas  dan batu permata
     F15  bahara
     F16  Untuk menimbang rempah-ratus
     F17  205
     F18  dacing / dachim
     F19  Dua kaedah perdagangan  
     F20  mata wang
     F21  syahbandar
b) Jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada mata wang di Johor pada abad ke 16.          
     F1  timah
     F2  katun
     F3  bulat
     F4  Tidak mempunyai tarikh
     F5  Malik
     F6  Mata wang emas Johor yang tertua dikenal pasti bertarikh tahun 1527.
     F7  kupang
     F8  Mengandungi emas seberat 10 grain (0.65 gram) dan 40 grains (2.6 gram)
     F9  sultan
     F10 khalifatul muslimin

c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan ciri-ciri mata wang di negeri-negeri Melayu
    sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka

F1 timah
F2 bulat
F3 satu kati  lapan tahil
F4 sultan yang memerintah
F5 Islam
F6 Hormuz
F7 katun
F8 tarikh
F9 Mempunyai tulisan jawi/Arab
F10 Mata wang timah Kedah untuk kegunaan tempatan
F11 ayam jantan
F12 dipatahkan
F13 Terdapat mata wang diperbuat daripada emas
F14 Kedah
F15 Alauddin Riayat Syah
F16 kupang
F17 sultan
F18 khalifatul muslimin
F19 kijang
F20 emas
F21 perk


d)  Jelaskan sistem percukaian pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
            
     F1  tetap
     F2  6
     F3  5                       
     F4  beras
     F5  diraja
     F6  3
     F7  6

e) Pengaruh Islam mempengaruhi perkembangan ekonomi  di negeri-negeri  Melayu.
            
     F1  riba
     F2  ceti
     F3  Kanun Melaka
     F4  zakat harta
     F5  baitulamal
     F6  harta kerajaan

     F7  kemakmuran

No comments:

Post a Comment