Wednesday, 23 July 2014

Contoh jawapan esei secara mudah:

Soalan: Jelaskan perkembangan bidang pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di India (6Markah)


    Pendidikan dalam tamadun India bermula
sejak zaman vedik dan didominasi oleh kaum lelaki.Wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan.

     Pendidikan berteraskan agama hindu yang mementingkan hal keagamaan dan menggunakan kaedah hafalan.

    Pendidikan awal dijalankan dirumah dengan menggunakan bahasa Sanskrit sebagai medium pengajaran yang bertujuan membasmi buta huruf.

No comments:

Post a Comment