Monday, 21 July 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

 BAB 10   :   DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

Institusi Kewangan Dan insurans
a)  Jelaskan sejarah perkembangan sistem mata wang di negara kita
      F1  mata wang.
      F2  perdagangan
      F3  kelantan
      F4  kelantan
      F5  pahang
      F6  eropah
      F7  perak
      F8  wang kertas
      F9  kertas
      F10  perdagangan

b)  Apakah peranan institusi kewangan atau bank di negara kita
      F1 pembangunan
      F2 pinjaman
      F3 getah
      F4 keuntungan
      F5 tanah melayu
      F6 bank
      F7 licin
      F8 pertumbuhan

c) Namakan jenis-jenis insuran yang wujud hasil pembangunan ekonomi di negara kita.
                                                                                                                                                 
      F1 maritim/kelantan
      F2 Kebakaran
      F3 harta
      F4 Perniagaan
      F5 kemalangan
      F6 Nyawa
 Pembandaran

a) Apakah faktor yang membantu proses pembandaran?

      F1 ekonominya
      F2 Pertambahan penduduk
      F3 pentadbiran
      F4 jalan raya
      F5 stategik
      F6 perhubungan
      F7 pertanian komersial
      F8 bijih timah
      F9 Kawasan pelabuhan
      F10 Pusat pengeksport

b)  Apakah fungsi bandar baru?

      F1 ekonomi
      F2 pengumpulan
      F3 harian
      F4 pentadbiran
      F5 Pusat perniagaan
      F6 Perbankan
      F6 pertempatan
      F7 Pusat pengumpulan hasil pertanian komersial
      F8 Tempat persimpangan dan penghubung beberapa bandar lain
      F9  perlabuhan

c) Pada pendapat anda, mengapakah pantai barat Tanah Melayu lebih pesat  mengalami proses 
    perbandaran berbanding pantai  timur ?

      F1 sumber
      F2 ekonomi
      F3 pantai barat
      F4 komersial
      F5 Banyak pusat perniagaan
      F6 Pusat pentadbiran awal penjajah
      F7 Pelbagai kemudahan/infrastruktur
      F8 Memiliki pelabuhan

Sistem Pendidikan Vernakular

a)  Nyatakan ciri-ciri pendidikan vernakular Cina dan Tamil di Tanah Melayu semasa zaman   penjajahan
     British ?

      i)  Pendidikan Vernakular Cina

       F1 saudagar
       F2 ibunda
       F3 sukatan pelajaran
       F4 enakmen pendaftaran
       F5 british

       ii)  Pendidikan Vernakular Tamil

       F6 kerajaan british
       F7 pengurusan ladang
       F8 buku
       F9 india
       F10 tamil

b)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem  pendidikan vernakular gagal  memupuk
     perpaduan kaum semasa penjajahan British.

      F1  pendidikan
      F2  pengantar
      F3  perpaduan
      F4  interaksi
      F5  Kurikulum berbeza

c) Apakah tujuan pembinaan sistem perhubungan dan pengangkutan ?

      F1  bijih timah
      F2  perlombongan
      F3  Menghubungkan Pantai Barat dengan Pantai Timur atau utara dan selatan  Tanah Melayu
      F4  tanah
      F5  Memudahkan perhubungan
      F6  pelabur
      F7  Untuk memajukan ekonomi
      F8  Membawa penumpang / buruh

d)  Jelaskan perkembangan sistem  pengangkutan jalan keretapi  semasa  penjajahan British  di Tanah
     Melayu.

      F1  bijih timah
      F2  taiping
      F3  kerata api
      F5  kerata api
      F6 seberang perai
      F7 timur
      F8  Singapura
      F9  penanaman getah
      F10  jalan kereta api
      F11  muatan
e) Jelaskan perkembangan sistem  perhubungan jalan raya  semasa penjajahan British di Tanah Melayu.

      F1  bijih timah
      F2  bijih timah
      F3  2400
      F4  kenderaan bermotor
      F5  melaka
      F6  singapura
      F7  kelantan

Kesihatan

a) Apakah punca penyakit berjangkit mudah merebak ?

      F1  buruh asing
      F2  ramai
      F3  kepdatan
      F4  diurus
      F5  mencukupi

b) Nyatakan usaha yang dijalankan oleh British untuk mengawal wabak penyakit  berjangkit?


       F1  hospital
       F2  kesihatan
       F3  taiping
       F4  hospital
       F5  sabah
       F6  Di Sarawak, perkhidmatan perubatan tertumpu di Kuching
       F7  penyelidikan
       F8  kuala lumpur
       F9  mengkaji punca penyakit
       F10 pencegahan
       F11 sanitary board
       F12 kebersihan
       F13 dua 
       F14 kebersihan
       F15 kesihatan

No comments:

Post a Comment