Monday, 21 July 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4


BAB 9   :   PERKEMBANGAN DI EROPAH

ZAMAN GELAP DI EROPAH
                                                 
a)  Apakah yang di maksudkan  zaman gelap di Eropah?
       F1  mundur
       F2  zaman pertengahan
       F3  ilmu pengetahuan
       F4  perdagangan
       F5  kehidupan

b) Jelaskan ciri-ciri politik pada zaman gelap.

       F1 berkesan
       F2 huru-hara
       F3 baron
       F4 perlindungan
       F5 terpaksa membayar cukai
       F6 menyerahkan
       F7 hamba
       F8 raja
       F9 feudal
       F10 khidmat
       F11 naungan

c) Jelaskan ciri-ciri ekonomi zaman gelap

       F1 ekonomi
       F2 viking  dan maghyar
       F3 berdagang
       F4 pedagang Islam
       F5 pertanian
       F6 kecil-kecilan
       F7 tukar barang
       F8 mata wang

d) Nyatakan ciri-ciri sosial zaman gelap     

       F1 mengongkong
       F2 keakhiratan
       F3 kehidupan
       F4 ilmu pengetahuanc) Jelaskan ciri-ciri yang terdapat pada  Zaman Kemuncak Pertengahan

       F1 institusi
       F2 agen
       F3 pertanian
       F4 perdagangan
       F5 venice dan Florence
       F6 pertengahan
       F7 kekayaan
       F8 politik
       F9 Parlimen
       F10 hubungan

d) Persamaan  sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam masyarakat Melayu
     tradisional

       F1 penaung
       F2 tanah
       F3 Raja mempunyai pembesar-pembesar
       F4 naungan
       F5 khidmat
       F6 khidmat

Renaissance
a) Apakah yang dimaksudkan dengan zaman Renaissance?
      F1 kelahiran
      F2 ilmu
      F3 berfikir

b) Namakan tokoh-tokoh renaissance.
     F1 Francesco Petrach
     F2 Niccolo Machiavelli
     F3 Giovanni Boccacio
     F4 Leornardo da Vinci
     F5 Raphel
     F6 Michelangelo

c)   Nyatakan peranan gereja Rom dalam mencetuskan Renaissance di Eropah?

F1  penaung
F2  seperti Florence
F3  cantik dan menarik
F4  seni lukis danb seni ukir
F5  mengupah


d)  Jelaskan faktor-faktor yang mencetuskan Renaissance.

F1  humanisme
F2  bandar-bandar
F3  strategik
F4  pertembungan
F5  para pedagang
F6  patron / penaung
F7  persaingan
F8  mencantikan
F9  inkuiri / ingin tahu
F10 renaissance.
F11inkuiri

e)     Nyatakan kesan-kesan Renaissance .

F1  sara diri
F2  perdagangan
F3  penjelajahan
F4  monarki baru
F5  kerajaan pusat
F6  cukai
F7  berkurangan
F8   inkuiri
F9  sains
F10 hidup
 F11 emosi
 F12 pendidikan
 F13 keupayaan minda
 F14 meneroka

 GERAKAN REFORMATION

a)   Apakah yang dimaksud zaman Reformation?                                                                                  

       F1 Eropah Barat
       F2 melaksanakan perubahan
       F3 Kristian
                                                                                                                                       
b)  Senaraikan tokoh gerakan Reformation

F1  Martin Luther
F2  Huldreich Zwingli
        F3  John Calvin


 c ) Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemunculan gerakan Reformation
                                     
       F1 penyelewengan
       F2 keduniaan
       F4 keagamaan
       F5 Indulgences
       F6 mesin cetak
       F7 amalan Indulgences 
       F9 protestant

  d)   Nyatakan kesan yang timbul daripada gerakan Reformation.                                                                       

         F1 katolik dan protestan
         F2 berpecah
         F3 toleransi
         F4 dicabar
         F5 monarki
         F6 Paus
         F7 England

Penjelajahan dan penerokaan

a)   Nyatakan faktor yang membawa kepada gerakan penjelajahan dan penerokaan orang  Eropah.                                                                                                                                     
         F1 emas
         F2 Portugal
         F3 monarki
         F4 Raja Portugal 
         F5 Tordessilas
                                                                                                               
b)   Nyatakan  tokoh Portugal dan Sepanyol yang memainkan peranan penting dalam gerakan penerokaaan  
      dan penjelajahan orang Eropah .   

         F1 Raja Sepanyol-Ratu Isabella
         F2 Ferdinand Aragon
         F3 Raja Portugal- Raja Henry
         F4 Christoper Colombus
         F5 Ferdinand Magellan
         F6 Vasco da Gama
                                                                                                                                   
  c) Persaingan hebat antara Portugal dan Sepanyol cuba diatasi oleh Paus di Rom melalui satu
       perjanjian .Namakan perjanjian  tersebut.


        F1 Perjanjian Tordessilas

No comments:

Post a Comment