Friday, 9 May 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

BAB 3 :    TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Pengaruh Hindu-Buddha

a)   cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha

F1  ksyatria
F2  vaisya
F3  brahmin
F4  kebudayaan


b)  pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan  dan  pentadbiran kerajaan  awal

F1  raja
F2  raja tuhan
F3  mutlak
F4  undang-undang
F5  kesaktian
F6  adil
F7  adat istiadat
F8  brahmin
F9  brahmin
F10 alam semester
F11 pembesar

c)  sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya.


F1  pentadbiran
F2  pentadbiran
F3  empat
F5  parvanda
F7  datu
F9  angkat sumpah
F12 brahmin

No comments:

Post a Comment