Thursday, 8 May 2014

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4
Makna Tamadun

a) maksud tamadun

     F1 Mudun dan madain
      F2 madana
      F3  civilization
      F4 bandar
      F5 peradaban 


 b) maksud tamadun mengikut pandangan:

     Masyarakat Barat berpendapat tamadun:

      F1  lahiriah
      F2  kayu ukur
      F3  lahiriah
     Menurut Islam :
      F4 lahiriah dan rohaniah
      F5  tatasusila
     F6  rohaniah

  c) Ciri-ciri masyarakat bertamadun.
 
      F1 Pertempatan  kekal
      H1a  sistematik
      H1b  kelangsungan
      H1c pengeluaran
      H1d pengeluaran

      F2  Kehidupan berorganisasi
      H2a  sosial
      H2b  memastikan
      H2c organisasi sosial
      H2d proses pembahagian
      H2e piramid
      H2f  bangsawan
    H2j   hamba

 F3    Sistem pemerintahan
       H3a  pentadbiran
       H3b  magis
       H3c  pentadbiran
       H3d  perundangan
       H3e  keamanan

 F4  Pengkhususan pekerjaan
        H4a  pengkhususan/kepakaran
        H4b barter
        H4c  perdagangan
        H4d  tukar

   F5   Agama dan kepercayaan
          H5a manusia
          H5b  semangat
          H5c animsme
          H5d  politisme

  F6    Bahasa dan sistem tulisan
          H6b hieroglif
          H6d   pentadbiran
          H6e   mencatat idea

d) Mengapakah tamadun awal manusia bermula di lembah sungai ?

  F1  sumber asli
   F2  sistem pengairan
   F3 protein
   F6 subur
   F7 rata

Tamadun Mesopotamisa

a) Maksudkan Mesopotamia

    F1 diantara dua sungai

b) Namakan dua batang sungai utama

    F1Ttigris
    F2 Euphrates

c) Mengapakah tamadun-tamadun awal bermula dilembah-lembah sungai?

   F1 subur
   F2 rata
   F3 air
   F4pengairan
   F5  protein
   F6  perhubungan
   F7 barang

d) Senaraikan kerajaan-kerajaan yang wujud

   F1 Sumeria
   F2 Akkad
   F3 Ur
   F4 Babylon awal
   F5 Kassite
  F6 Assyria
  F7 Chaldea

e) Bentuk sistem pemerintahan tamadun  Mesopotamia      

   F1  pemerintah
   F2  tuhan

f) Senaraikan  kuasa raja dalam tamadun Mesopotamia 
  
   F1 pentadbir
   F2 tentera
   F3 pendeta  
   F4 cukai
   F5 zigurat

g) Senaraikan peranan ziggurat?  

    F1 ibadat
     F2 perdagangan

h) Senaraikan sumbangan tamadun Mesopotamia dalam peradaban dunia 
     F1 undang-undang hammurabi
     F2 cuneiform
     F3  astronomi
     F4  matematik
     F5 kalendar
     F6  roda
     F7  perubatan
     F8 kincir
     F9 batu bata
     F10 seni  bina
     F11 empayar
     F12 perpustakaan

i) Sumbangan tamadun Mesopotamia   
                                                                                   
   F1 Bidang perundangan
    H1a  Hammurabi
    H1b undang-undang Hammurabi
    H1c 282
    H1d tembok  
    H1e setimpal
    H1f berbeza
    H1g perundangan
    H1h permasalahan
    H1i  perpaduan
    H1j bertahan

    F2 Sistem Tulisan
    H2a  uneiform
    H2b sistem pendidikan
    H2c juru tulis
    H2d dicatat
    H2e  tradisi kesusasteraan
    H2f  epik Gilgamesh

   F3  Ilmu astronomi
   H3a pencerapan ,matematik
   H3b  menambah
   H3c geometri
   H3d  jalan laut
   H3e  kalendar
   H3f   12 bulan

    F4    Ilmu perubatan
    H4a kesihatan
    H4b 500
    H4 cara mengubat

    F5  Penciptaan roda
   H5a  kereta kuda
    H5b peperangan
    H5c  kincir
    H5d  pertanian
    H5e banjir

    F6   Menghasilkan batu bata
    H6   tanah liat

    F7  Seni bina
    H7a arca
    H7b tiang
    H7c  patung Raja Gudea

    F8 Empayar pertama di dunia
    H8a  akkad
    H8b  menakluk

    F9 Penubuhan perpustakaan
    H9a ashuribanipal
    H9b perpustakaan diraja
    H9c generasi sekarang

j)  sumbangan tamadun Mesopotamia dalam bidang perundangan

    F1 Raja Hammurabi
    F2 hak rakyat
    F3 setimpal
    F4 susun lapis
    F5 282
    F6 dipahat
    F7 rakyat
    F8 dasar
    F9 mengelakkan
    F10 kalangan
    F11 perpaduan
    F12 organisasi
    F13 peradaban

Tamadun Mesir Purba

a) Proses pembentukan tamadun Mesir Purba

     F1 gangsa
     F2 pengairan
     F3  perkampungan
     F4  nome
     F5  nome
     F6 memphis
     F7 menes
     F8 thinis
     F9  memphis

        b) Jelaskan organisasi sosial                                                             
     F1 firaun
     F2  (raja mesir)
     F3  horus
     F4 matahari
     F5 firaun
     F6 bangsawan
     F7  rahib
     F8  jurutulis
     F9  petani,pedagang dan artisan
     F10 hamba

c)  Struktur pemerintahan dan pentadbiran

       F1 firaun
       F3 ketua pendeta dan pemilik tanah
       F4 dibantu
       F5 wanita
       F6 firaun hatshepsut
       F7 bangsawan
       F8 penasihat
       F9 keagamaan
       F10 jurutulis

d) Sumbangan tamadun Mesir Purba
                      
     F1  piramid
      F2  batu bata  
      F3  kertas
      F4 rekod
      F5  hieroglif
      F6  pendidikan  
      F7  rumah ibadat
     F8  pendidikan
     F9  jurutulis yang
     F11 perubatan
     F12 memumiakan
     F13 banjir
     F14 pengairan
     F15 tanah pertanian
     F16 kalendar

e)  Terangkan sumbangan tamadun Mesir Purba

      F1    Bidang seni bina                 
       H1a  piramid
       H1b  imhotep
       H1c  batu bata

      F2   Mencipta kertas
      H2a papyrus
      H2b penyimpanan rekod

      F3   Mencipta sistem tulisan
      H3a hieroglif

      F4   Mencipta sistem pengairan
      H4a pertanian

      F5   Bidang ilmu
      H5b astronomi
      H5c mengawal banjir

      F6  Mencipta kalendar
      H6a 365 hari setahun

      F7  Ilmu perubatan
       H7b status
       H7c memumiakan
       H7d pembedahan

      F8   Mewujudkan sistem pendidikan
      H8a keluarga atasan
      H8b umur
      H8c  rumah ibadat
      H8d jurutulis

TAMADUN HWANG HO
   a) Lokasi tamadun Hwang Ho?                                     
    F1 Hwang ho
b) Senaraikan dinasti
   F1  Hsia
   F2 Shang
   F3 Chou
   F4 Ching
   F5 Chin


  c)  Perkembangan petempatan awal dalam tamadun Hwang Ho.
  F1 pertanian
  F2 anyang
  F3 tanah tinggi
  F4  kuil
  F6  tembok
  F7  perkampungan

  d)  Organisasi sosial masyarakat Shang yang wujud semasa tamadun Hwang Ho.
  F1 lapisan
  F2  golongan petani
  F3  diluar bandar
  F4 artisan
  F5 gangsa
  F7 tentera
  F8 hamba

e) Ciri-ciri pengkhususan pekerjaan
  F1  tentera
  F2  petani
  F3  artisan
  F4 hamba
  F5  perburuhan
  F6  korban

f)  Sistem pemerintahan Dinasti Shang.     
   F1 beraja
   F2 muda
   F3 raja shang
   F4  pusat pentadbiran
   F5  mandat
   F7 dibantu
  F8 sistem pentadbiran

g) Sistem pentadbiran Dinasti Chou

   F1  tanah mereka
   F2  pembesar tempatan
   F3 raja chou
   F4  feudal
   F5  i) hadiah
         ii) kereta kuda
   F6 melindungi
   F7 pengorbanan

h) Jelaskan tentang agama dan kepercayaan yang diamalkan dalam tamadun Hwang Ho.

 F1  animisme
 F2  roh nenek moyang
 F3  syurga
 F4 sungai
 F5  muzik
 F6  bomoh
 F7  meramal sesuatu keadaan
 F8 unggun api
 F9 ditafsirkan
 F10 sistem tulisan
 F12 mandat
 F14 yin dan yang
 F15 feng hsui

i)  Jelaskan penciptaan Sistem Kalendar dan Kegunaannya dalam masyarakat Hwang Ho.
 F1 shang
 F2 30 dan 360
 F3 menanam dan menuai
 F5 perkhawinan
               
j) Sumbangan Tamadun Hwang Ho (soalan Terangkan” ).....bincang dengan guru

 F1  Bidang politik/pemerintahan
  H1a  monarki/beraja
  H1b  maharaja
  H1c  anak syurga
F2  Bidang ekonomi
  H2a  pengairan
  H2b  banjir
  H2c pembajakan
  H2d  cangkul
  H2e batas
  H2f  besi
F3   Sistem Tulisan
  H3a evolusi
  H3b  meluas
  H3d korea
F4    Bidang agama dan kepercayaan
   H4a  nenek moyang
   H4c diganti
   H4d  feng hsui
 F5   Sistem kalendar
  H5a pemerintahan shang
  H5b 30 dan 360
  H5d menanam
  H5f  pengkebumian
F6   Pengamalan falsafah perang Sun Tzu
   H6a art of war
   H6b  taktik dalam perniagaan

1 comment:

  1. Semoga mendatangkan manfaat untuk rakan-rakan guru dan kepada pelajar-pelajar yang menggunakan modul Pintas Sejarah SPM edisi 2014

    ReplyDelete