Sunday, 11 May 2014

Jawapan Modul Pintas Sejarah SPM 2014 Bab 5 Ting 4

JAWAPAN MODUL PINTAS SEJARAH 2014

TINGKATAN 4

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Perjanjian Aqabah

a) Jelaskan tentang Perjanjian Aqabah 1

     F1  621
     F2  Aqabah
     F3 Arab Madinah
     F4 beriman kepada Allah dan Rasul
     F5 membantu perjuangan
   
  F6  jahiliah
b) Tindakan Nabi s.a.w selepas perjanjian Aqabah 1

     F1 Mus’ab bin Umair

c) Jelaskan tentang Perjanjian Aqabah 2

     F1  622
     F2  Aqabah
     F3  Aus dan Khazraj
     F4  taat setia
     F5  menjemput
     F6 sukarela
     F7  keselamatan
     F8  mempertahankan

d) Kepentingan Perjanjian Aqabah kepada perkembangan Islam.

     F1 pendorong
     F2 hijrah
     F3 berkembang

Hijrah

a) Latar belakang peristiwa hijrah

     F1 1 Rabiulawal
     F2 rahsia
     F3 Abu Bakar
     F4 12
     F5 Umar al Khattab

b) konsep hijrah mengikut pandangan Islam.

     F1 berpindah
     F2 perpindahaan orang islam
     F3  memperkukuh
     F4  menegakkan

c)  hujah yang dapat menolak pendapat Barat yang menyatakan hijrah adalah pelarian

     F1 jemputan
     F2 rela
     F3  keselamatan
     F4 ketua/pemimpin

d) sebab berlakunya hijrah

     F1  penentangan
     F2  wahyu,untuk membunuh
     F3  jemputan
     F4  bertelagah
     F5  ekonomi
     F6  mendamaikan
     F7  pemimpin yang berkaliber
     F8  penyebaran islam
     F9  dakwah islamiah
     F10 bersatu padu

e) peristiwa penghijrahan Nabi saw

     F1  kepungan
     F2  Ali bin Abi Talib
     F3  Abu Bakar
     F4  Gua Thur
     F5  juru pandu
     F6  mengintip
     F7  Asma Binti Abu Bakar
     F8  Amir Bin Fuhairah

e)  kepentingan hijrah kepada perkembangan penyebaran agama Islam.

     F2  aman
     F3  mendamaikan
     F4  persaudaraan
     F5  berbeza
     F7  perpaduan
     F8  harmoni
     F9  madinah
     F10 keadilan
     F11 muhajirin
     F12  al-Nabawi
     F13  takwim
     F14  madinah al munawarah
     F15 madinah
     F16  toleransi
     F18 pengorbanan
     F19  wanita
     F20 ketabahan
     F21 kebijaksanaan


Piagam Madinah

a)  maksud piagam Madinah?

      F1  dirangka
      F2  sahifah madinah
      F3 tanggungjawab
      F4 persetujuan
      F5  lengkap
b) Kandungan Piagam Madinah

      F1  47
      F2  orang islam
      F3  24
      F4  pertama
      F5  asas
      F6  dirangka

c)  Kandungan yang terdapat dalam Piagam Madinah .

     F1  Politik atau Pentadbiran
     H1a pemimpin
     H1b bersetuju
     H1c ketua
     H1d masalah,musyawarah
     H1e diiktiraf

     F2  Agama
     H2a  madinah
     H2b agama
     H2c  menghormati
     H2d  dilarang
     H2e memaksa
     H2f mengamalkan

     F3   Sosial
     H3a  ummah
     H3c  keharmonian
     H3d tanggungjawab
     H3e bermusuhan
     H3f  pembunuhan

     F4  Perundangan
     H4a  menyeluruh
     H4b  kekeluargaan
     H4c  adil
     H4d  menginsafkan
d) Kepentingan Piagam Madinah kepada peradaban Islam.
     F1 Model Kerajaan
     H1a  unggul
     H1b  pemerintahan
     H1c  perlembagaan
     H1e dipraktikkan

     F2 Kepintaran Nabi
     H2a  mengubal satu piagam
     H2b  peraturan

     F3 Aspek Ekonomi
     H3a  riba/penindasan
     H3b  bersedekah
     H3c  keadilan
     H3e  bantuan

      F4 Perpaduan Ummah
      H4a  ummah
      H4b  persaudaraan

      F5 Keadilan Sosial
      H5a keadilan sosial
      H5b  persamaan

      F6  Amalan Positif
      H6a  perpaduan

     F7  Syariah Islam
     H7a  lengkap
     H7b adil

     F8 Pengurusan Perlembagaan
     H8a  berbeza
     H8b menyusun perlembagaan
     H8c  diikat

     F9  Allah Kuasa Tertinggi
     H9a  pemerintahan

     F10 Kehidupan Sistematik
     H10a  menyusun
     H10b  undang-undang
     H10c  menindas
     H10d  hak
     H10e   mempertahankan
     H10f  kerjasama

     F11 Keharmonian masyarakat
     H11a  keharmonian
     H11b  perpaduan

PENYEBARAN ISLAM

a) Tindakan/strategi/usaha Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam

     F1 perutusan
     F2 memaksa
     F3 diplomasi
     F4 nilai-nilai
     F5 warkah
     F6 persefahaman
b) Sebab yang membenarkan peperangan dalam Islam
     F1 maruah diri
     F2 agama
     F3 negara
     F4 keizinan Allah
c) Peperangan awal yang pernah berlaku dalam Islam

     F1 Badar
     F2 Uhud
     F3 Khandak
     F4 Tabuk

d) Garis panduan peperangan dalam Islam.

     F1  keizinan
     F2  diserang
     F3  keamanan
     F4  naruah
     F5 memusnahkan
     F6  kezaliman
     F7  mempertahankan
     F8 perdamaian
     F9  dilarang
     F10 membunuh
     F11 tumbuh-tumbuhan
     F12 ibadat
     F13 akhlak

e) Bukti Islam agama yang tidak menindas musuh yang ditawan/lemah.

    F1 diampunkan/ maafkan
    F2 dibebaskan
    F3 syarat
    F4 berjaya mengajar


1 comment:

  1. Jawapan untuk bab-bab seterusnya mungkin lambat sikit disebabkan nak tumpu kepada penandaan jawapan peperiksaan pertengahan tahun.

    ReplyDelete